Status #6: Januar 2018

Hei!

Med januar unnagjort viser kalenderen 2. februar og det er på tide å gjøre opp status for årets første måned.

Inntekter mot utgifter
I januar har jeg hatt en del planlagte utgifter, i tillegg til at jeg har bestilt og betalt både påske- og deler av sommerferien. Det har gjort at spareraten ikke har vært optimal. Både de planlagte utgiftene og feriene kunne vært betalt med oppsparte midler fremfor direkte fra lønn, men for meg er var det enklere å la være å spare som normalt i en måned. Jeg noterer derfor en beskjeden sparerate på 6% eller 29% om jeg også inkluderer nedbetaling på boliglånet.

Nettoformue
Som nevnt i tidligere statusoppdatering har jeg valgt å legge verdivurderingene på eiendommene til grunn og deretter trekke fra 15%, i tillegg til at jeg har lagt til det jeg har av verdier på bankkonto, i aksjer og fond og deretter trekke fra det jeg har i total gjeld.

Nettoformuen er i januar 2018 opp kr. 21.088 eller 0,74% til kr. 2.852.657. Siden jeg startet dette prosjektet i august 2017 er nettoformuen opp kr. 199.853,61 eller 7,01%.

Økningen på kr. 21.088 i januar er fordelt på nedbetaling av boliglån samt sparing mot fondsavtale. Siden jeg har strupet sparingen en god del som følge av høye utgifter falt ut sparing mot bankkonto, i tillegg til at innskuddet mot fondskonto ble nedjustert en del.

Alle fondene mine har hatt en dårlig start på året, og kombinert med svært redusert innskudd er porteføljen en god del ned. For aksjeandelene mine er situasjonen så og si uendret, men som tidligere nevnt er disse såpass små at det ikke er noe jeg legger mye tid eller energi å følge med på. 

Fokus og målsetning
I desember satte jeg meg mål om å fortsette å fokusere på å elminere de små, unødvendige dagligvarekjøpene, i tillegg til at jeg ville gjennomføre innkjøp maks én gang per uke og samtidig forsøke å smøre matpakke til lunsj minst tre dager i uken for å kutte ned på unødvendig høye lunsjkostnader på jobb.

Det er utrolig tilfredsstillende å se tilbake på januar og at jeg faktisk har klart å innfri målsetningene, og det er med å trekke opp inntrykket da måneden ble amputert med tanke på sparing.

Jeg har fortsatt en vei å gå når det gjelder de små, unødvendige dagligvarekjøpene, men jeg ser at planlegging og orden gjør både en hektisk hverdag og lommeboken ekstremt godt. Jeg har hatt et større dagligvareinnkjøp per uke i januar, men på grunn uanmeldt overnattingsbesøk midt i måneden måtte jeg ty til en ekstra handlerunde. Utover det har jeg klart å holde meg til en handletur, og det er utrolig befriende å til enhver tid vite hva jeg skal spise til middag hver dag, og følelsen av å bruke opp ingrediensene og faktisk se at det er en større «plan» bak middagene er fantastisk.

På jobb har jeg hatt noen uforutsette reiser og eksterne møter som har gjort det vanskelig å planlegge matpakke, men i disse tilfellene har jeg kostnadsfri lunsj dekket av arbeidsgiver. For de øvrige dagene har jeg klart å unne meg kantinelunsj maks et par dager per uke uten at jeg føler at lunsjkvaliteten har falt.

Vi går nå inn i februar og jeg ønsker å fortsette den gode trenden:

 • Planlegge måltider og ukehandle én gang per uke
 • Smøre matpakke minimum 3 ganger per uke
 • Bruke en del til på å videreutvikle nettstedet

 

Ha en fin februar!

2017: Tilbakeblikk og oppnåelse

Hei.

Vi har lagt 2017 bak oss og det er på tide og se hvordan det egentlig gikk med målsetningene. Jeg kom ikke ordentlig i gang før i august 2017 og har derfor kun tatt utgangspunkt i årets siste 6 måneder.

Når jeg startet nettstedet i august hadde jeg satt meg 5 delmål som alle gikk på sparing.

 • Aksjer
  91% – Ikke oppnådd
  . Jeg har ikke klart sparemålet mitt mot aksjemarkedet. Jeg er ikke spesielt overrasket, og om du har lest statusoppdateringene mine vet at jeg har to mindre aksjeposter som jeg ikke vier spesielt stor oppmerksomhet. Siden jeg startet dette prosjektet i august har jeg ikke kjøpt nye andeler og kursen har vært synkende i begge selskapene

 

 • Fond
  113% – oppnådd
  . Jeg synes at sparemålet mitt mot fondsmarkedet var ganske hårete i utgangspunktet, men med flere ekstraordinære fondsinnskudd og god drahjelp av markedet kan jeg huke av fondssparingen som vellykket. Til orientering er fondsporteføljen opp 9,98% i ren avkastning.

 

 • BSU-konto
  100% – oppnådd
  . Jeg var aldri i tvil om at dette målet skulle gå i orden, men jeg synes det er greit å ha et eget sparemål knyttet mot BSU.

 

 • Sparekonto
  112% – oppnådd
  . Jeg sparer til så mangt, men når jeg startet dette prosjektet ble jeg enig med meg selv om å samle alt på en sparekonto for enkelhets skyld. I likhet med sparemålet mot fond var målet til sparekonto ganske hårete, og uten ekstraordinære inntekter ville det aldri vært mulig.

 

 • Bufferkonto
  100% – oppnådd
  . For mindre, gjerne uforutsette kostnader har jeg en bufferkonto. Bufferkontoen har dessverre ikke blitt prioritert mer enn nødvendig i 2017, og bare en liten uforutsett regning ville gjort at sparemålet for 2017 hadde gått i vasken, så for 2018 har jeg notert meg at denne må prioriteres i langt større grad enn i 2017.

Status #5: Desember 2017

Hei!

Riktig god jul og godt nyttår!
Her kommer statusoppdatering for desember.

Inntekter mot utgifter
Desember noterer seg godt med en sparerate på 54% eller 68% om jeg også inkluderer nedbetaling på boliglånet.

I desember har jeg, som i august og september, hatt en ekstraordinær inntekt som har gitt meg mulighet til å oppnå en bedre sparerate enn vanlig. I november hadde jeg halv skatt på lønnsinntekt, og siden en god del av julegavene ble unnagjort da har jeg hatt anledning til å spare en del i desember til tross for langt flere og større utgifter enn i en vanlig måned.

Nettoformue
Som nevnt i tidligere statusoppdatering har jeg valgt å legge verdivurderingene på eiendommene til grunn og deretter trekke fra 15%, i tillegg til at jeg har lagt til det jeg har av verdier på bankkonto, i aksjer og fond og deretter trekke fra det jeg har i total gjeld.

Nettoformuen er i desember 2017 opp kr. 77.568 eller 2,74% til kr. 2.831.649. Siden jeg startet dette prosjektet i august 2017 er nettoformuen opp kr. 192.473,59 eller 6,80%.

Økningen på kr. 77.568 i desember er fordelt på nedbetaling av boliglån, sparing til bankkonto samt sparing mot fondsavtale, i tillegg til en ekstraordinær avsetning mot sparekonto som følge av høyere nettoinntekt i desember enn vanlig.

I desember har jeg hatt en svært positiv utvikling på samtlige fem fond jeg har poster i, og tidlig i desember flyttet jeg en liten sum oppsparte penger fra høyrentekonto til et av fondene i håp om få en langt bedre avkastning enn hos banken.

Fokus og målsetning
For desember hadde jeg som mål å fokusere på de små dagligvarekjøpene og forsøke å ukehandle for samtlige tre uker før juleferien. Det har vært utrolig mye aktivitet på jobb i hele desember, og i tilegg til tre julebord med samarbeidspartnere og kunder har det blitt et par julelunsjer som har gjort at jeg har hatt mulighet til å spare inn noen kroner her og der. Ellers har jeg nådd målet mitt om å kutte ned antall mindre transaksjoner/små dagligvarekjøp samt ukehandle en gang per uke så her må jeg si meg fornøyd.

Som forventet gikk det en del mer penger i desember enn ellers.

For januar vil fokuset være å fortsette å eliminere de små, unødvendige dagligvarekjøpene, gjennomføre innkjøp maks én gang per uke i tillegg til at jeg skal forsøke å smøre matpakke til lunsj minst tre dager per uke – noe som vil gi meg i overkant av 500,- frigjort per måned. Disse 500,- ønsker jeg å plassere i fond, men det er viktig for meg å månedlig overføre disse 500,- til et gitt fond for å faktisk «se» at pengene går til noe mer fornuftig og ikke bare forsvinner i sluket. Om jeg lykkes med målsetningen min om å kutte ned 3 kantine- eller butikklunsjer per uke ønsker jeg å øke innsatsen og erstatte alle 5 lunsjene med hjemmsmurt matpakke – men jeg starter med disse 3 i første omgang!

Status #4: November 2017

Hei!

Vi skriver desember og det er på tide å gjøre opp status for november. I forrige statusoppdatering håpte jeg på roligere perioder frem mot nyttår, men så langt kan jeg se tilbake på tre-fire intense uker på jobb, noe som naturligvis også går ut over både innlegg og annet innhold på dette nettstedet. Jeg ser heldigvis lys i enden av tunnelen og tror det vil bli en del mer fritid de siste ukene før jeg tar juleferie.

Her er status for november 2017.

Inntekter mot utgifter
Jeg kan se tilbake på en sparerate på 34% eller 58% om jeg også inkluderer nedbetaling på boliglånet.

I både august og september har jeg hatt ekstraordinær inntekt som har gitt meg mulighet til å oppnå en bedre sparerate. I november har jeg hatt halv skatt på lønnsinntekt, og i tillegg til å få handlet alt av julegaver har jeg fått satt til side litt ekstra til sparing.

Nettoformue
Som nevnt i tidligere statusoppdatering har jeg valgt å legge verdivurderingene på eiendommene til grunn og deretter trekke fra 15%, i tillegg til at jeg har lagt til det jeg har av verdier på bankkonto, i aksjer og fond og deretter trekke fra det jeg har i total gjeld.

Nettoformuen er i november 2017 opp kr. 33.680 eller 1,22% til kr. 2.754.081. Siden jeg startet dette prosjektet i august 2017 er nettoformuen opp kr. 114.905,38 eller 4,17%.

Økningen på kr. 33.680 i november er fordelt på nedbetaling av boliglån, sparing til bankkonto samt sparing mot fondsavtale, i tillegg til et ekstraordinært fondsinnskudd som følge av halv skatt på lønnsinntekt.

I tillegg har jeg positiv utvikling på fire av fem fond i november og spesielt et fond noterer seg god vekst. De to aksjepostene mine er ytterligere ned et par hundrelapper, men som nevnt i tidligere innlegg er ikke disse noe jeg legger spesielt engasjement mot.

Fokus og målsetning
Fokuset mitt for november var som de foregående månedene og ta større grep og gå dypere i innkjøpene mine for å faktisk se hvor pengene tar veien i hverdagen. Jeg må som de foregående månedene melde at jeg ikke har lykkes med å verken holde fokus eller redusere forbruket, og nok en gang er det enkelt å legge all skyld over på lange arbeidsdager, mye reisevirksomhet og kjappe løsninger i hektiske ukedager.

Alt er derimot ikke helsvart. I løpet av november har jeg fått handlet inn stort sett alle julegavene for i år, og siden jeg fikk halv skatt på lønnen i november har ikke julegaveinnkjøpene gjort nevneverdig innhugg i økonomien.

Jeg fortsetter i desember med å fokusere på de små dagligvarekjøpene og skal forsøke å ukehandle de tre resterende ukene før jeg reiser på juleferie. Ellers blir det nok å unne seg litt ekstra i julen, så noe ekstra må jeg beregne på dagligvareposten når vi gjør opp desember.

Så snart vi har kommet inn i 2018 skal jeg forsøke å publisere et lengre innlegg og reflektere på 2017 og ikke minst skrive litt rundt målsetningene for 2018 og hvordan jeg tenker å plassere sparepengene mine fremover.

Fordeling av verdier per november 2017

Hei!

Det er utrolig hyggelig at noen har vært inne og lest statusoppdateringene mine. I slutten av forrige uke fikk jeg e-post fra en med spørsmål om jeg kunne skrive litt mer rundt hvordan verdiene mine er fordelt i dag, i hvilke fond jeg investerer i og hvilke aksjer jeg eier.

Slik er fordelingen per 01.11.2017.

 • Aksjer: Jeg eier kun to aksjer i dag. Disse utgjør kun 3% av verdiene mine per i dag, men det er rett og slett fordi jeg ikke er komfortabel nok til å sette større verdier i selskaper og markeder jeg har så lite kunnskap om. Begge aksjene har jeg hatt en god stund og det er rett og slett fordi jeg synes selskapene er spennende. Beløpene jeg er inne med er så små at det er helt ubetydelig for min økonomi.

 

 • Fond: Nesten halvparten av verdiene mine er i dag plassert i fond. Jeg har som tidligere nevnt 5 fond i porteføljen hvor jeg aktivt investerer i 3 av disse hver måned ved hjelp av automatisk trekk fra konto. Nesten 80% av verdien jeg har i fond står i dag i de to fondene jeg ikke investerer månedlig i. Jeg føler jeg er fornøyd med andelen i disse to og tanken er at disse skal stå i urørt i lang tid fremover – kanskje helt mot pensjonsalder? Disse pengene er fordelt på Nordea Aktiva 10 og Aktiva 100 som er et produkt fra Nordea Liv. Jeg skal ærlig innrømme at pengene ble satt her litt i hu og hast når jeg sist skiftet bank, og siden har tiden gått så utrolig fort at jeg har ikke fått undersøkt godt nok om jeg mener det er det beste produktet for pengene mine. Det skal nevnes at siden jeg kjøpte kan begge skilte med god avkastning, men jeg regner med kostnadene er noe for høye – men igjen var det ment midlertidig til jeg fikk kartlagt et bedre alternativ. Tips mottas gjerne!

De tre andre fondene begynte jeg å spare mot i januar 2017. Det månedlige innskuddet fordeles 40/40/20%, også planlegger jeg å vekte om litt etterhvert så de blir litt mer «fyldig». Innskuddene fordeles mellom Nordea Avkastning, Nordea Stable Em.Markets Eq. og Robotics & Artificial Intelligence ETF.

Et mål for første halvdel av 2018 vil være å sette meg mer inn i fond. Jeg er sikker på at jeg kan gjøre lurt i å bytte tilbyder og finne tilsvarende fond hos noen andre. I dag kjøper jeg to av fondene gjennom Nordea hvor jeg har hele engasjementet mitt, og selv om jeg sann sett har vært fornøyd hittil i år finnes det nok bedre alternativer hos de frittstående aktørene enn de store landsdekkende bankene.

Ansvarsfraskrivelse: Som jeg har skrevet tidligere har jeg ingen økonomisk bakgrunn og ingen grunnlag for å gi økonomiske råd. Dette innlegget forteller kun hvilke fond jeg har valgt å investere i og det må på ingen måte tolkes som råd eller investeringstips.

 

 • BSU-konto: Det er vel ikke så mye og si om BSU-kontoen da jeg regner med de fleste kjenner godt tilbudet. For min del har det alltid vært prioritert 1 å fylle denne opp med 25.000,- årlig, og heldigvis har jeg hatt mulighet til å gjøre det i begynnelsen av januar hvert år med oppsparte midler.

 

 • Bankkonto: De fleste jeg snakker med om privatøkonomi mener jeg har for mye på bankkonto, og at jeg på grunn av inflasjon taper kjøpekraft år etter år. Med dagens rentenivå så er det riktig, men jeg sparer likevel aktivt mot bankkonto hver måned. Det er det i all hovedsak to grunner til.

Jeg har ganske stort boliglån. Jeg har valgt å bosette meg i Oslo hvor boligprisene er ganske høye, men i tillegg har jeg en ganske stor og flott leilighet. Som jeg nevnte i det første innlegget  har jeg et ønske om å opprettholde ganske god livskvalitet til tross for at jeg vil spare en del og leve økonomisk. På grunn av det store boliglånet ønsker jeg å ha en del fri kapital, og på den måten kan jeg fortsette å betale boliglånet mitt en god stund selv om renten skulle skyte i taket eller om livet mitt skulle bli snudd på hodet, for eksempel om jeg skulle miste jobben og få en redusert inntekt.

 

Jeg sparer kortsiktig. Den andre årsaken til at jeg ønsker å spare til bankkonto til tross for dårlig avkastning er at jeg sparer kortsiktig. I tillegg til å fortsette å bygge bufferen nevnt over sparer jeg til egenkapital. Innen to år er målet og ha nok egenkapital til å kjøpe en eiendom egnet til utleie. Om dette blir en leilighet, en tomannsbolig, et rekkehus eller en andel i en næringseiendom vet jeg ikke enda, men jeg er overbevist om at jeg ved hjelp av leieinntekt vil kunne sikre meg en tryggere fremtid. Jeg kunne helt sikkert satt pengene i fond disse to årene, men med en tidshorisont på kun to år ønsker jeg heller å se bort fra avkastning og beholde nattesøvnen.

Investering i utleiebolig er mye omdiskutert, og det med rette, men slik jeg i slutten av 20-årene ser på fremtiden er det et godt alternativ på veien mot en trygg fremtid. Historisk sett har eiendom i Norge holdt seg godt i verdi, og med et perspektiv på 20+ år har jeg ingen bekymringer ved å sette enda mer penger i eiendom.

Det sagt – det er ikke skrevet i sten at den kortsiktige sparingen min skal inn i eiendom, men jeg vil gjerne ha pengene «nært» og tilgjengelig i tilfelle en mulighet skulle dukke opp. Kanskje pengene finner veien til oppstartskapital for egen virksomhet..?

Status #3: Oktober 2017

Hei igjen!

Da er høsten i anmarsj og vi har lagt bak oss nok en måned uten at jeg har fått tid til å gjøre noe særlig mer med nettstedet. Tiden går som nevnt i forrige innlegg utrolig fort, og målene jeg har satt meg skyves fortsatt foran meg.  Jeg kan fortsatt legge en del skyld på stor arbeidsmengde på jobb som stjeler mange timer hver uke, men i november må jeg virkelig ta tak i meg selv og få gjort noe. Forhåpentligvis blir det roligere perioder fremover mot nyttår.

Her kommer status for oktober.

Inntekter mot utgifter
I oktober har jeg hatt et par ekstraordinære utgifter som har ført til at jeg ikke har fått spart så mye som jeg skulle ønske. Jeg kan notere en sparerate på beskjedne 19% eller 44% om jeg også inkluderer nedbetaling på boliglånet.

Jeg nevner at i både august og september hadde jeg en litt høyere inntekt enn vanlig som ga meg god sparerate, men tallenes tale for oktober er klar. Jeg har hatt et par mindre innkjøp som har gjort at sparingen ikke har vært god nok. Et par av disse har vært nødvendig, men jeg er lite konsekvent og unner meg ofte goder som ikke alltid er nødvendig.

Nettoformue
Som nevnt i tidligere statusoppdatering har jeg valgt å legge verdivurderingene på eiendommene til grunn og deretter trekke fra 15%, i tillegg til at jeg har lagt til det jeg har av verdier på bankkonto, i aksjer og fond og deretter trekke fra det jeg har i total gjeld.

Nettoformuen er i oktober 2017 opp kr. 27.810 eller 1,03% til kr. 2.720.400. Siden jeg startet dette prosjektet i august 2017 er nettoformuen opp kr. 81.225 eller 3,08%.

Økningen på kr. 27.810 i oktober er fordelt på nedbetaling av boliglån, sparing til bankkonto samt sparing mot fondsavtale.

Jeg har fortsatt to veldig små aksjeposter. Disse er ned et par kroner fra september til oktober, men til gjengjeld har jeg en økning på et par prosent på fondene mine. I tillegg til en fast spareavtale mot 3 fond har jeg spart til bankkonto.

Fokus og målsetning
Fokuset mitt for oktober var å kutte unødvendige kotnader for å oppnå en bedre sparerate, noe jeg så absolutt ikke har klart.  Jeg er fullstendig klar over at potensiale er der, spesielt på dagligvarer og impulskjøp, og i en hektisk hverdag hvor jeg har vært 10-12 timer på kontoret hver ukedag har jeg ofte tatt snarveier og jeg kan se tilbake på en måned med mye ferdigmat og dårlige dagligvareinnkjøp.

Fra november av vil jeg ta større grep og gå dypere inn i innkjøpene mine for å faktisk se hvor pengene tar veien. Jeg er for lite bevisst i hverdagen, så denne måneden skal jeg forsøke å holde meg til et dagligvareinnkjøp i uka, i tillegg til å sette meg et budsjett for lunsj og innkjøp gjennom arbeidsdagen. Både i september og oktober har jeg vært mye på kontoret og behovet for et mellommåltid mellom lunsj og middag har flere ganger i uka gjort at jeg har vært innom nærbutikken for en yoghurt, noe frukt og av og til en sjokolade. Disse småkjøpene må bort!

Status #2: September 2017

Hei!

Tiden går utrolig fort og det har blitt langt færre oppdateringer på nettstedet enn jeg både hadde sett for meg og satt som mål. Det har vært hektiske perioder på jobb og en rekke aktiviteter på fritiden som har gjort at nettstedet har blitt nedprioritert – og det må jeg selvfølgelig forsøke å gjøre noe med.

Her kommer status for september.

Inntekter mot utgifter
I september hadde jeg nok en gang en liten ekstra inntekt som ga meg muligheten til å spare litt mer enn jeg ellers ville klart. Spareraten for september er på 36% eller 65% om jeg også inkluderer nedbetaling på boliglånet. Som i august er jeg også i september fornøyd, men jeg vet at potensiale for å kutte kostnader og øke spareraten er tilstede, og jeg blir nok litt lurt av en ekstra inntekt både i august og september som hjelper tallene.

Nettoformue
Som nevnt i forrige statusoppdatering har jeg valgt å legge verdivurderingene på eiendommene til grunn og deretter trekke fra 15%, i tillegg til at jeg har lagt til det jeg har av verdier på bankkonto, i aksjer og fond og deretter trekke fra det jeg har i total gjeld.

Nettoformuen er i september 2017 opp kr. 39.786 eller 1,48% til kr. 2.692.590. Siden jeg startet dette prosjektet i august 2017 er nettoformuen opp kr. 53.415.

Økningen på kr. 39.786 i september er fordelt på nedbetaling av boliglån, sparing til bankkonto samt sparing mot fondsavtale. I tillegg er jeg godt hjulpet av en opptur i aksjemarkedet som har fått fondene mine til å øke.

Som jeg lovte forrige gang skal jeg få tatt en større gjennomgang av fondsporteføljen for å se om jeg finner rom for forbedringer. Det gjør jeg nok helt sikkert. Jeg er tilhenger av enkelhet og system og derfor har jeg i dag alt samlet hos banken min, og jeg kan helt sikkert dra nytte av å flytte deler eller hele fondsporteføljen ut til en annen tilbyder som tar mindre gebyrer. Det er ikke kjempestore verdier, så jeg får se hvor mye tid og energi jeg kommer til å legge ned, men jeg er sikker på at det vil være penger å spare på å ta en gjennomgang.

Fokus og målsetning
Fokuset mitt for september var å opprettholde den gode spareraten jeg hadde i august. Med en større sparerate i september må jeg si at det var vellykket, men som nevnt tidligere i posten har jeg hatt en ekstrainntekt i begge månedene som «lurer meg».

Jeg vet potensiale for å trimme og kutte kostnader så absolutt er tilstedet, så jeg tar med meg det samme fokuset videre inn i oktober.

Jeg hadde også som mål å tilegne meg mer kunnskap om aksjesparekonto og eventuelt gjennomføre flytting av porteføljen. Etter en samtale med rådgiver i banken ble vi enig om at vi flyttet enkeltaksjene jeg eier over i ASK, men at jeg beholder fondene som de er i dag. Når det gjelder enkeltaksjene er det snakk om små poster i to norske selskaper som jeg har fulgt litt med og funnet interessante, så disse beholde jeg mest for moro skyld. Jeg føler at jeg verken har økonomi eller kunnskap til å gjøre noen større investeringer i enkeltaksjer, så per nå vil jeg forsette å spare pengene mine mot fond og bankkonto.

Status #1: August 2017

Hei!

Da har vi nettopp lagt august bak oss og det er på tide å gjøre opp status for for første gang. Jeg skal få satt sammen et lengre innlegg senere i september hvor jeg ønsker å gå i dybden i økonomien min slik at du som leser får et mer sammensatt bilde av hvordan den står til og hvilke mål jeg arbeider mot, men om det er noe du lurer på akkurat nå er det bare å stille spørsmål i kommentarfeltet så skal jeg svare etter beste evne.

Inntekter mot utgifter
I august har jeg hatt en liten ekstra inntekt som har satt meg i stand til å spare mer enn jeg normalt sett ville klart.

Med en sparerate på 31%, eller 56% om du legger nedbetaling på boliglån til grunn må jeg kunne si meg fornøyd, men jeg ser absolutt potensiale til å trimme utgiftene og spesielt det daglige forbruket i tiden fremover for å kunne spare en enda større del av inntekten min.

Nettoformue
Jeg er egentlig litt mot å måle nettoformue siden det er urealisert med tanke på eiendom, men det gir meg en god pekepinn på hvordan jeg ligger an og det er motiverende å se at formuen vokser.

Det finnes sikkert flere måter å måle nettoformue på, men jeg har valgt å legge verdivurderingene på eiendommene til grunn og deretter trekke fra 15% siden jeg er pessimistisk og liker å tenke «worst case». Videre har jeg lagt til det jeg har av verdier på bankkontoer, i aksjer og fond og deretter trekke fra det jeg har i total gjeld. Samtlige av verdivurderingene er i dag bare noen måneder gamle, og samtlige av eiendommene er verdivurdert av flere meglere og jeg har tatt utgangspunkt i den dårligste.

Nettoformuen er i august 2017 opp kr. 13.628 eller 0,51% til kr. 2.652.803.

Til tross for at jeg har spart kr. 15.000 til bankkonto og ytterligere kr. 2500 i fond i august, totalt kr. 18.500, er nettoformuen likevel kun opp kr. 13.628, noe som gir et tap på kr. -4.872 for august.

Tapet på kr. -4872 er fordelt på kr. 2680,45 i fondsporteføljen mens de resterende kr. 2191,55 henger sammen med to aksjer som har hatt nedgang i august.

Fondsporteføljen min består av totalt 5 fond hvor jeg aktivt investerer i tre av disse med en fordeling på 40, 40 og 20%. De to andre fondene har jeg gjort engangsinnskudd i. Jeg skal få satt sammen et lengre innlegg som viser mer av hvordan porteføljen min er satt sammen, men det er et overordnet mål for 2017 å tilegne meg mer kunnskap om nettopp både fond og aksjer.

Fokus og målsetning for september
Fokuset mitt for september vil være å opprettholde den gode spareraten jeg har hatt i august. I tillegg har jeg som personlig mål å få tilegnet meg mer kunnskap om aksjesparekonto og eventuelt gjennomføre en flytting av porteføljen. Som nevnt i innlegget ser jeg absolutt potensiale i å trimme forbruket uten at det trenger å gå særlig på bekostning av livsstil og levestandard, så jeg vil grave litt dypere i forbruket og se hvor jeg kan stramme inn for å få satt av noen ekstra kroner til sparing i september. Ellers ønsker jeg å få brukt litt tid på å videreutvikle nettstedet og få på plass flere elementer for å gjøre det litt mer levende.

En kort introduksjon

Hei og velkommen til pengefokus.com.

Dette er mitt første innlegg. Jeg trodde aldri at jeg skulle opprette mitt eget nettsted, og iallfall ikke en blogg, men siden jeg har blitt mer og mer opptatt av økonomien min, og ikke minst å se fremskritt i sparing og endringer i privatøkonomien, fant jeg ut at det var like greit å opprette nettstedet for å loggføre og på den måten holde en god oversikt. Om nettstedet forblir kun for min egen del gjør meg ikke noe, men om jeg får én besøkende som kan dra nytte av erfaringen min, noen av de mindre kloke valgene jeg har tatt eller blir motivert av å se fremgangen – ja så er det absolutt verdt det!

I skrivende stund er jeg i slutten av 20-årene, bosatt i Oslo og har en helt alminnelig jobb som gir meg rett over gjennomsnittlig inntekt. Jeg har ikke noe utdanning utover videregående skole, men jeg har alltid vært glad i å arbeide og se resultater, og når jeg var usikker på hva jeg ønsket å studere etter videregående ble veien inn i arbeidslivet kort.

Jeg har alltid vært glad i penger. Men jeg har også vært glad i å bruke penger. Siden ungdomsskolen har jeg arbeidet deltid, og når jeg fikk min første fulltidsjobb som 18-åring hadde jeg så og si ikke utgifter, men allikevel hendte det at jeg hadde brukt opp hele lønningen den første uka. Et skikkelig luksusliv, med andre ord. Nå, over 10 år senere, angrer jeg naturligvis på at jeg ikke tok klokere valg den gangen, og det irriterer meg at ingen tok tak i meg og fortalte meg betydningen av sparing, renters rente og hvilke muligheter pengene jeg sløste bort kunne gi meg senere i livet.

De siste to-tre årene har interessen for privatøkonomi virkelig fått grobunn, og på denne nettsiden ønsker jeg å legge ut månedlige oppdateringer og synse om boliglån, sparing, og privatøkonomi ellers. Som mange andre som skriver blogg om økonomi frister det med økonomisk uavhengighet, men jeg kommer ikke til å kutte så og si alle utgifter og «goder» for å bli uavhengig raskest mulig. Jeg kommer fortsatt til å reise på ferie, spise middag ute med venner og ha både Spotify og Netflix-abonnement, også er jeg sikker på at jeg ved å prioritere riktig, ha fokus og god kontroll på økonomien vil oppnå målet en dag i god tid pensjonsalder.

I tiden fremover skal jeg få på plass flere seksjoner og naturligvis gjøre nettstedet mer levende, men skulle du lure på noe før det begynner å falle på plass er det bare å ta kontakt via e-post på hei[a]pengefokus.com eller legge igjen en kommentar i kommentarfeltet under.